I Förenta Staterna, som är världens äldsta moderna demokrati, kallas regeringschefen och tillika statschefen för president. Det här är ett ämbete som funnits ända sedan slutet på 1700-talet. Amerikas president kallas ofta för världens mäktigaste men det är viktigt att komma ihåg att USA är en demokrati och även om presidenten har en del stora befogenheter styrs inte USA av presidenten själv, utan makten delas med kongressen samt högsta domstolen.

Mandatperioden för presidentskapet är fyra år, dock får presidenten hålla ämbetet endast 10 år.

En amerikansk president kan alltså bara väljas två gånger. Förenta Staternas nuvarande och 45:e president är republikanska Donald Trump. När Donald Trump vann valet var det många människor som var kritiska även politiker nationellt samt internationellt. Med tiden har dessa röster tystnat och Donald Trump har visat sig vara väl kompetent för detta ämbete.

President Trump internationellt och nationellt

Sedan president Trump tillträtt ämbetet har det rörts om en del i den internationella politiska arenan. Det har handlat om avtal som rivits upp av USA då president Trump ansett dem vara ofördelaktiga för USA. Det gäller bland annat handelsavtal samt miljöavtal. På sistone rev USA även upp det internationella avtal som reglerar kärnkraftsteknik i Iran. Nyligen lyckades president Trump få till ett möte med ledaren av diktaturen Nordkorea som sägs varit framgångsrikt.

President Trump internationellt

Nationellt håller president Trump fortsatt stabila siffror i opinionen. Trump prioriterade amerikanska folket och deras rätt till arbete, säkerhet och stabilitet under valrörelsen. President Trump hade och har fortsatt som målsättning att uppfylla sina vallöften till sina väljare. Det skapades fler nya arbetstillfällen i USA redan under de första månaderna efter att Trump tillträtt som president än vad tidigare presidenten skapade under ett helt år. Dessutom blomstrar idag den ekonomiska tillväxten i USA.

Kritiska röster mot President Trump, hur ser det ut idag?

I mångt och mycket var den etablerade internationella politiska eliten oroade över den frispråkiga Trump som inte sparade på kritiken av professionella politiker. Trump uttalade att avtal skulle rivas upp och motivet för detta var att avtalen inte var förmånliga för USA. Oro drabbade den politiska eliten internationellt. Många avtal har rivits upp, däribland handelsavtal. President Trumps syfte är att få till en omförhandling medan kritiker uttalat att detta kommer skapa internationell kris.

RussiaProbe

Sedan president Trump tillträtt som president har världspolitiken förändrats sakta men säkert. De kritiska rösterna mot president Trump har tystnat mer och mer och numera är det mer faktisk kritik eller beröm i media. Den amerikanska ekonomin blomstrar, jobb skapas och satsningar på infrastruktur är på väg. USAs gränsstyrkor har fått förstärkning ekonomiskt och mer personal för ökad säkerhet och stabilitet. Världen har definitivt fått erfara en ny form av ledarskap med presiden Trump.