Den 25 april 2019 startar 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation i Peking, Detta är ett viktigt politiskt event som samlar 55 nationer och 1000-tals delegater från hela världen. Tanken med Belt and Road-projektet är att knyta samman den euroasiatiska landmassan med transportkorridorer för att gynna handel och ekonomisk utveckling. Det handlar om ett win-win- samarbete, där de kapitalstarka länderna investerar i det fattigare länderna vilket på sikt gynnar bägge parter eftersom handelsutbytet när väl infrastrukturen hamnat på plats, kommer att öka kraftigt. Eftersom många länder är föråldrade och saknar kapacitet för framtiden kommer Kina att investera miljardbelopp i förbättrade hamnar i Asien, Afrika och Europa. Hamnen i Pireus som är en av de viktigaste i Europa har fått ökad kapacitet sedan kineserna tog över och de italienska hamnarna väntar på samma medicin, så även Europa kopplas långsamt ihop med den nya Sidenvägen.

Fattigdomsbekämpning eller Nykolonialismen?

Kinas president Xi Jinping avfärdar påståendet att Belt and Road är en slags imperialism. Kina har lärt av sin historia hur det kan vara för ett land att domineras av kolonialmakter. Skulle Kina, efter att ha överlevt flera mörka århundraden med underutveckling under europeisk kolonialism önska göra samma sak mot andra länder?

Den våldsamma kinesiska 1900-tals historien med inbördeskrig och extrem fattigdom slutade med att Kina gradvis återvann sin suveränitet. På 2000-talet blev Kina ett land med självaktning och stark ekonomi. Önskar Väst att Kina vore svagt, undervecklat och lätt att härska över som under 1800-talet? frågar Xi Jinping retoriskt.

Event är framtidens melodi

Du kanske är företagare eller politiker och är nyfiken på vad Belt and Road kan innebära för din kommun, eller ditt företag? Efter århundraden av geopolitiska maktstrider verkar tiden mogen för en samarbetsepok där världen knyts samman med höghastighetsspår och landbryggor. Det är lätt att inse att folkbildning kommer behövas för att öka kunskapen om våra nya möjligheter. Om du själv är intresserad av att ordna ett event eller ett seminarium så har magnet event den nödvändiga kompetensen för att ordna ett sådant arrangemang. När Shanghaiborna får smak på Västerbottensost och knäckebröd gäller det att vara beredd. För att inte tala om det kulturella förändringarna som väntar när konfucianismen och kristendomen förenas i den nya Sidenvägen.

Bakgrunden till BRI

Det moderna Kinas återfödelse började med valet av Deng Xiaoping som Kinas ledare. Det var han som genomförde de nödvändiga reformerna som gjorde att Kina utvecklades till en marknadsekonomi och kunde ta emot utländska investeringar och kunskap. Kina behövde öppna sig mot Väst och gå med i viktiga handelsorganisationer som WTO. I Kina har finanssektorn dock inte tillåtits att växa på samma okontrollerade sätt som i Väst och derivathandel är förbjuden. Det är regeringen som har det sista ordet vad gäller landets utveckling. Den västerländska liberalismen är kostsam vilket vi fick erfara under finanskrisen 2008; det kinesiska systemet med två parallella system, kommunism och kapitalism, har hållit landet på rätt kurs. En häpnadsväckande utvecklingen med tanke på att Kina under Mao Zedongs tillväxtfientliga kulturrevolution stod vid ruinens brant. Det stora frågan är om USA och EU kommer att ansluta sig till den nya Sidenvägen vilket skulle bli den sista stora pusselbiten i det nya paradigmet.

.