I de flesta undersökningar som har gjorts om människors tillvaro under coronapandemin så har man sett ett par tydliga mönster. De första tecknen kom redan ett efter par månader in i pandemin, och då framförallt från de länder eller områden där man hade haft en mer omfattande nedstängning – så kalladlock down.

Men även i länder med ett mer tillåtande tillvägagångssätt under pandemin, som till exempel Sverige, så kunde man snart se ett ändrat beteende på flera områden. Många började jobba hemifrån och begränsade sina sociala kontakter utanför hemmet även här. I och med att vi tillbringade mindre tid bland andra så verkar vi ha plockat upp nya vanor. Här berättar vi om några förändrade beteenden som består även efter att pandemin blåst över.

Försäljning av sexleksaker

Redan under första halvåret så kom rapporter från både Australien och England som handlade om försäljningen av sexleksaker. På bara ett par månader hade branschen sålt dubbelt så mycket som tidigare. Inte långt senare kunde nätbutiker över hela världen vittna om en liknande utveckling.

Det verkar som att sexleksaker blev något som människor hade möjlighet att ägna lite mer tid åt då många tillbringade mer tid i hemmets trygga vrå. En del berättar också att de fick en anledning att försöka få liv i det samliv med sin partner under den här tiden eftersom man helt enkelt såg mer av varandra.

Oavsett på vilket sätt och i vilket sammanhang människor använder sexleksaker så är det ett faktum att det är en tydlig skillnad på användningen före och efter pandemin. Svensk media har också rapporterat om detta – läs mer om ökningen i försäljning.

Hemleverans av mat

Redan före pandemin så hade branschen hemkörning av mat kommit igång med flera stora aktörer i Sverige. Men i och med pandemin så fullkomligt exploderade vår användning av dessa tjänster.

Med hemkörning av mat menas både matvaror från livsmedelsbutiker och den färdiglagade mat som ofta skickas med bud som kommer på cykel eller moped. Man kan tänka sig att detta är en motsättning eftersom man med mer tid i hemmet egentligen också har mer tid att laga mat (och därmed inte behöva köpa färdiglagad mat).

Faktum kvarstår dock, och oavsett vad förklaringen är så verkar vi ha fått vanan att köpa mer mat än innan under och efter pandemin.

Ökad produktion av content

Många som under covidpandemin jobbat hemma har startat kanaler på Youtube eller konton på Instagram eller andra sociala media. Även de klassiska bloggarna har fått ett rejält uppsving de senaste två åren.

Det är svårt att säga om det beror på sysslolöshet eller om det är ett behov av att uttrycka sig som är förklaringen. Sannolikt är det en kombination av båda faktorer.